PARC DE LA FONT DELS OMS

RIERA I RIBERA  |  ALZINAR

Ànec collverd
Anas platyrhynchos


En colla, nedant i capbussant-se

El collverd és el més comú i adaptable dels ànecs. Com passa en altres ànecs, mascle i femella són ben diferents: el coll verd amb reflexos irisats només el tenen els mascles; les femelles són d’un color marronós pigallat molt més discret.

Pot viure en tota mena de masses d’aigua, naturals o artificials. Des de les vastes llacunes de grans zones humides fins a les basses i  els rierols més modestos, mentre a la vora hi hagi prou vegetació, on poder fer el niu  i amagar-se.

Prefereix les aigües una mica eutrofitzades, es a dir, amb un cert nivell de contaminació orgànica, on troba més algues i recursos per  alimentar-se.

Les dues darreres dècades la població d’ànecs del país ha augmentat sensiblement, en part, gràcies a la recuperació i protecció de grans zones humides i, també, gràcies a una regulació més acurada  de la cacera. Per desgràcia un dels factors d’aquesta expansió també és la freqüent hibridació amb exemplars domèstics.  Aquests darrers anys és fàcil veure ànecs collverd, per bé que habitualment una mica més avall de la font dels Oms.   

Cant abreujat Cant complet
+ informació a:
Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC)  http://www.sioc.cat/fitxa.php?sp=ANAPLA

Textos: Joan Manel Riera | Dibuixos, disseny i programació: Alfons Raspall. Desembre de 2020